Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d. 3.5.2007

kl. 19.30

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.      Valg af dirigent

 

2.      Formandens beretning

 

3.      Juniorleder beretning

 

4.      Fremlægning af revideret regnskab

 

5.      Indkomne forslag (skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen )

 

6.      Valg  af Kasserer

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

8. Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

 

 

9.E.v.t.