Forslag til generalforsamlingen den 15. maj 2008

 

 

1)

De seneste år har vi reelt spillet to klubturneringer fordi byturneringen stort set har været uden deltagelse af udenbys skakspillere.
Det foreslås derfor, at der nedsættes et udvalg, hvis eneste formål er at lave forslag til bestyrelsen for, hvordan vi kan gøre byturneringen mere attraktiv.

 

Fremsættes af: Kurt Nielsen

 

2)

Støtteordningen på maks. 1000 kr. pr. år til skakaktiviteterne på Rosengårdcentret gøres permanent.

 

Fremsættes af: Bestyrelsen

 

 

3)

Kontingentet for A-medlemmer af klubben sættes op med 20 kr. om året. Dette foreslås pga. en tilsvarende kontingentstigning i 6. hk.

Kontingentet vil hvis forslaget vedtages herefter være:

 

Fremsættes af: Bestyrelsen