Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.15.5.2008

kl. 19.30

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.      Valg af dirigent

 

2.      Formandens beretning

 

3.      Juniorleder beretning

 

4.      Fremlægning af revideret regnskab

 

5.      Indkomne forslag

Byturneringen, Rosengårdcentret, kontingent

 

6.      Valg af Formand

Johnny Koust Rasmussen er villig til genvalg

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Iver Liin og Peter Poulsen er villige til genvalg

 

8. Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

David Glasscock, Per Knudsen, Karl Nielsen

 

 

9.E.v.t.