Forslag til generalforsamlingen den 7. maj 2009

 

 

1)

Kontingentet for A-medlemmer af klubben sættes op med 100 kr. om året. Dette foreslås pga. en tilsvarende kontingentstigning i DSU.

Kontingentet vil hvis forslaget vedtages herefter være:

 

Fremsættes af: Bestyrelsen