Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.7.5.2009

kl. 19.30

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.      Valg af dirigent

 

2.      Formandens beretning

 

3.      Juniorleder beretning

 

4.      Fremlægning af revideret regnskab

 

5.      Indkomne forslag

a) Fastsættelse af kontingent

 

6.      Valg af Kasserer

Knud Mogens Jacobsen er villig til genvalg

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Iver Liin (er villig til genvalg)

Ole Boye-Hansen (genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Nenad Kikanovic)

Anton Krogh (genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Hans Ulrich Christensen)

 

8. Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant 

 

9.E.v.t.