Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.20.5.2010

kl. 19.30

 

 

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.  Valg af dirigent

 

2.  Formandens beretning

 

3.  Juniorleder beretning

 

4.  Fremlægning af revideret regnskab

 

5.  Indkomne forslag
     
Ingen forslag

6.  Valg af Formand
     
Johnny Rasmussen er villig til genvalg

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
     
Peter Poulsen og Iver Liin er villige til genvalg

 

8.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant
          Arne Øland / Per Knudsen / Karl Nielsen

 

9.  Evt.