Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.12.5.2016

kl. 19.30

 

 

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.  Valg af dirigent

 

2.  Formandens beretning

 

3.  Juniorleder beretning

 

4.  Fremlægning af revideret regnskab

 

5.  Indkomne forslag
       

6.  Valg af Formand

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant
       

9.  Evt.