Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.4.5.2017

kl. 19.30

 

 

Dagsordnen se ud som følger:

 

1.  Valg af dirigent

 

2.  Formandens beretning

 

3.  Juniorleder beretning

 

4.  Fremlægning af revideret regnskab

 

5.  Indkomne forslag
        Valg af Kasserer

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

       

8.  Evt.