Silkeborg Skakklub af 1930
Generalforsamling d.9.5.2019

kl. 19.30

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

 

2.  Formandens beretning

 

3.  Juniorleder beretning

 

4.  Fremlægning af revideret regnskab

 

5.  Indkomne forslag

 

6.  Valg af Kasserer

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

 

9.  Evt.