Nyheder

for Silkeborg Skakklub

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Generalforsamling 27. august kl. 19:30

Email Udskriv PDF

Tidspunktet er usædvanligt men dagsordenen til den ordinære generalforsamling ligner sig selv!

Der bestilles smørebrød til de medlemmer der tilmelder sig på forhånd. Enten på den liste der forefindes i klubben eller ved at kontakte formanden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Juniorleder beretning

4.  Fremlægning af revideret regnskab

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af Formand

7.  Valg af bestyrelsesmedlem

8.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

9.  Evt.

Senest opdateret: Onsdag, 29. Juli 2020 06:32