Sker der snart noget?

Torsdag, 18. marts 2021 09:41 Johnny Rasmussen
Udskriv

Siden midt i december har der været dømt nedlukning frem for skak (og andre aktiviteter).

Det er nu forår og der er så småt håb om en genåbning. Der forhandles i folketinget netop nu om den langsigtede genåbningsplan som skulle blive præsenteret senest næste tirsdag.

Det bliver så spændende hvornår klublivet står for tur - og under hvilke betingelser.

Bestyrelsen har prioriteret hvad vi gerne vil sætte gang i - når vi får lov!

Først og fremmest skal bymesterskabet færdiggøres - der resterer 2 kampe i basis 2 og 5 kampe i basis 1.
Hernæst skal vi have afholdt generalforsamling - hvis der forsat er begrænsninger på antal deltagere (f.eks. 10 som i efteråret) må vi dog udsætte den.
Og så skal vi have spillet noget skak! Lyn- og hurtigskakmesterskaberne vil blive forsøgt afviklket. Evt. inddelt i mindre grupper om nødvendigt.

Til sommer vil vi forsøge at flytte udendørs til lidt hyggeskak - det fordrer dog godt vejr som kan være vanskeligt at planlægge på forhånd. Men en lørdag eller søndag i juni / juli vil være et godt bud.

Så snart vi får nogle mere konkrete meldinger fra myndighederne vil kalenderen blive opdateret.