Holdskak - 4. holdet

Fredag, 11. marts 2016 15:05 Johnny Rasmussen
Udskriv

Den 10-3 2016 var der holdafslutning i Silkeborg. Vi skulle møde Malling som havde ca. 135 mere i rating end os i gennemsnit. Vi kunne heller ikke hamle op med dem.

Henrik som havde sort på 1. brættet, spillede en lang kamp mod modparten næsten uden afbytninger. Efter ca 40 træk var stillingen så indviklet at ingen vist kunne finde på noget afgørende uden trækgentagelser. De tog remis.
I holdturneringen har Henrik optjent rating på i alt 77. Flot gjort Henrik!

Undertegnede med hvid på 2. brættet fik en solid stilling som lignede en remis. Da jeg ville doble tårnene op lykkedes det desværre modparten en true dronningen og det ene tårn med en springer. det kostede en kvalitet. Efter mere end 50 træk , hvor det stadig gik ned af bakke måtte jeg til sidst opgive. Holdturneringen gav mig et minus på 20 i rating. Med andre ord, jeg fik et halvt point for lidt. Det er ikke så godt.

Iver havde sort på 3. brættet. Han spillede mere end 50 træk hvor parterne til stadighed byttede af. I Slutspillet havde modparten kun kongen, medens Iver havde kongen og en bonde på H-linien. Det lykkedes modparten at placere kongen på  H-1 så det kunne kun blive remis. I holdturneringen opnåede Iver en ratinggevinst på 9. Godt Iver.

Lars Peter spillede hvid på 4. brættet. Han opnåede mere end 70 træk og blev dermed sidst færdig. I lang tid stod parterne lige, men så begyndte det at skride for Lars Peter. Han kom en officer bagud og efterhånden også tre bønder bagud. Det betød at modparten kunne få en bonde ned til forvandling og Lars Peter måtte opgive. I holdturneringen ville Lars Peter tabe 54 i rating, men da han ligger i nærheden af 1000 i rating, har det ingen betydning.

Resultatet blev 1 - 3 til Malling. Efter rating skulle det være 1,28 - 2,72. Resultatet er i underkanten af hvad vi skulle have haft.
Holdturneringen gav os 9½ point mod 9,44 i teorien. Det er tilfredsstillende.

Til slut vil jeg takke mine kolleger for deres holdindsats.

/Knud Mogens