Silkeborg 3 - Syddjurs 2, 4-4

Lørdag, 03. marts 2018 14:53 Johnny Rasmussen
Udskriv

Den 1. marts mødte Syddjurs 2. hold op til kamp mod Silkeborgs 3. hold. Holdet har en rating på lidt over 150 i gennemsnit end 3. holdet. Trods overvægten klarede vi os over forventning.

Kim mødte Syddjurs 1. mand som har en rating på ca. 2000. Kim forsvarede sig ihærdigt. Modparten rokerede langt og satte et stormløb i gang mod Kims kongestilling. Kims dronning fik taget en bonde, men kunne ikke hindre at der blev hul på kongestillingen. Efter 24 træk var kongens stilling så usikker at Kim valgte at opgive.

Peter Sehested spillede en lige kamp mod modparten. I slutstillingen havde begge parter dronningen, begge tårne og syv bønder. Det lykkedes modparten at få dronningen igennem til dronninge afbytning, men stillingen var stadig låst så efter 66 træk gik modparten med til remis længe efter vi andre var færdige.

Stig Holten blev hurtigt angrebet af modparten med fremrykkede kongebønder. Stig fik dog efterhånden overtaget da han fik sine tårne frem overfor modparten åbne kongestilling. Tårnene fik taget en gratis løber og da modpartens konge blev jaget mellem sine tårne tog Stigs konge et gratis tårn, desuden fik han også taget flere bønder. Modpartens stilling nu så dårlig at han valgte at opgive efter 51 træk.

Kurt var med på afbud, tak for det. Det lykkedes Kurt at spolere modpartens rokade ved at lave en hurtig dronninge afbytning. Lidt senere fik Kurt et tårn for en løber. I slutspillet havde Kurt et tårn og fem bønder. Modparten havde en løber og fem bønder. Da Kurts konge kom frem kunne han tage bønder med gevinst, det fik modparten til at opgive efter 40 trøk.

Carsten fik hurtigt et angreb i stand. Modparten måtte ofre et tårn da en springer truede både kongen og dronningen. Lidt senere fik Carstens dronning en gratis springer. Modparten valgte nu at opgive efter 20 træk.

Undertegnede fik en lige kamp med mange afbytninger. I slutspillet mistede jeg en bonde ved et fejltræk. Det skulle desværre blive afgørende. I slutspillet havde jeg en springer og modparten en løber. Det lykkedes modparten konge at tage en bonde mere, så to frie bønder kunne ikke stoppes. Jeg opgav efter 60 træk.

Steen fik ikke rigtig noget angreb i gang. Tværtimod blev han klemt af modparten da han fik et tårn ned på 7. række bistået af en springer og en løber. Steens dronning måtte flyttes, det kostede en springer. Kongen blev truet af løberen og måtte hen på h-8. For at hindre at en springer skulle skakke kongen tilbage flyttede Steen løberen frem så den truede tårn og springer, men modparten gjorde mat da tårnet slog h-7 efter 31 træk.

Henrik spillede en lang kamp med mange afbytninger. I slutspillet havde Henrik en springer, modparten en sort løber, samt tre bønder til dem begge. Efter mange omstillinger med officererne og kongerne uden at få nogen afgørende stilling valgte de at tage remis efter 50 træk.

Resultatet af kampene blev til 4 – 4. Efter rating skulle det være 2,40 – 5,60 til Silkeborg. Vi fik altså noget mere end forventet.

I A-rækken er vi nu nummer 6 med 19½ point. Nummer 7 og 8 er begge 1 point efter os.

Næste og sidste holdkamp bliver mandag den 12. marts i Vejlby Sognegaard, Vejlby Centervej 25, Vejlby, hvor vi skal møde Vejlby- Risskovs 2. hold.

/Knud Mogens

Senest opdateret: Lørdag, 03. marts 2018 15:12