Viby 2 - Silkeborg 3, 4-4

Torsdag, 13. december 2018 14:11 Johnny Rasmussen
Udskriv
Den 11. december var Silkeborgs 3. hold i Viby for at møde deres 2. hold. Holdene var jævnbyrdige i rating og resultatet blev det samme.
Stig Holten havde en rolig udvikling den første del af partiet, men så gik også løs. Stig rokerede langt og modparten rokerede kort. Stig havde derefter et bondeangreb på modpartens kongestilling og fik faktisk også slået hul på stillingen, men i kampens hede lykkedes det modpartens springer at true begge tårne. Kort efter valgte Stig at opgive. Efter 24 træk var det slut.
Steen Konradsen fik et kort parti hvor der blev byttet en sort løber og to bønder af. Efter 17 træk tilbød modparten remis som Steen tog imod.
Stig Nørregaard fik et hurtigt angreb i gang. En løber, en springer og dronningen truede F-7 bonden, den blev slået. Modpartens dronning kom til hjælp , men for sent, springeren slog h-6 bonden med dobbeltskak og modparten valgte at opgive efter 17 træk.
Peter Sehested rokerede kort og modparten rokerede langt samt satte en bondestorm i gang mod Peters kongestilling. Efter en hidsig kamp blev der slået hul på kongestillingen og Peter konge skakket. Kongen måtte flyttes og dermed stod Peters tårn gratis i slag. Efter 24 træk valgte Peter at opgive.
Søren Rud Ottesen havde et parti som faktisk svarede til Steens parti, afbytningerne var de samme. Der kom et remistilbud fra en af parterne, men spillet fortsatte og det endte med at Søren tabte.
Carsten Mogensens parti var derimod langt hvor næsten det hele blev byttet af. I slutspillet klarede Carsten sig bedst, da hans bonde var nået til g-2 og ikke kunne stoppes valgte modparten at opgive efter 44 træk.
Iver Liin rokerede kort og modparten langt. der var mange afbytninger. I slutspillet havde begge et tårn og en løber samt fire bønder. Iver havde en fribonde på h-linien, men den blev stoppet af modpartens løber. da ingen af parterne kunne få gennemført noget afgørende valgte de at tage remis efter 37 træk.
Undertegnede fik det længste parti med næsten 70 træk og jeg blev også sidst færdig. Jeg førte med en bonde da modparten valgte at ofre en springer på kongestillingen for at få sin anden springer og tårn igennem. De gik straks på bonderov. Modpartens konge stod på h-1. jeg sikrede mig g-linien med tårnet, min løber og springer kom frem til et matangreb. Jeg manglede kun et træk i mat da min modpart forsøgte at lave evig skak, men min konge tog hans springer og han opgav.
Resultatet blev 4 – 4. Efter rating skulle det være 4,01 – 3,99 til Viby, så begge parter må være tilfredse. Vi har nu 5. pladsen A-rækken.
Næste holdkamp bliver tirsdag den 15. januar hvor vi skal møde Aros 1 i Aarhus.
/Knud Mogens