Sommerskak 2004 Slutstilling
Navn / Runde
1
2
3
4
5
6
7
8
Sub
Total
Kurt Nielsen
10
12
12
10
6
8
8
66
60
Flemming Hundebøll
10
10
6
10
10
8
54
54
Rene Toftgaard Jensen
12
10
8
8
8
8
54
54
Knud Mogens Jacobsen
12
8
6
4
10
4
10
54
50
Anton Krogh
4
10
12
8
2
8
8
52
50
Johnny Koust Rasmussen
12
8
8
6
6
8
4
52
48
Tommy Hansen
8
4
8
6
8
2
36
36
Peter Haarup
4
4
4
12
2
6
4
36
34
Strange Poulsen
8
2
8
2
10
2
32
32
Peter Matzen
8
2
10
2
10
32
32
Tom Petersen
8
12
6
26
26
Tim Halvorsen
8
2
2
6
6
24
24
Iver Liin
4
2
2
6
2
16
16
Peter Sørensen
2
8
4
14
14
Steen Nielsen
6
8
14
14
Niels Tjellden
10
4
14
14
Peter Poulsen
10
10
10
Ole Pedersen
2
2
2
Jesper Karup
2
2
2