“Regler for sommerturnering”.

 

 

Turnering afvikles som holdturnering.

Hold:

2-mands hold.

Hold dannes fra gang til gang.

De fremmødte deles op i de højest ratede 50% og de lavest ratede 50%.

Der laves lodtrækning blandt de fremmødte om holdsammensætning dog således at hvert hold består af en lavt – og højt ratet spiller.

Ved ulige antal fremmødte spiller højest ratede spiller, der ikke har spillet simultan før i årets sommerturnering, simultan mod øvrige hold.

Point:

Der gives point ud fra matchpoint. (Nødvendig for at vi kan bruge PC til lodtrækning). På ligestilling i matchpoint bruges brætpoint. Ved samme antal brætpoint ligestilles holdene.

Sejr:                 2 Point

Uafgjort:           1 Point

Tab:                 0 Point.

Point per aften.:

Aftenens vindere får:

            Antal point = antal fremmødte

De næste får:

            Antal point = antal fremmødte – 2

Etc.

Evt. Simultanspillere får ikke dobbelt point.

 

Samlet vinder

Den spiller, der får flest point i løbet af en sommer. 2 dårligste resultater skal fratrækkes. Dvs., man kan klare, at blive væk 2 gange uden konsekvenser.

 

Tid:

Ratingforskel < 100                  10 Min. / 10 Min.

100<= Ratingforskel <  200                  11 Min. / 9 Min.

200<= Ratingforskel <  300                  12 Min. / 8 Min.

300<= Ratingforskel <  400                  13 Min. / 7 Min.

400<= Ratingforskel <  500                  14 Min. / 6 Min.

500<= Ratingforskel <  600                  15 Min. / 5 Min.

600< =Ratingforskel <  700                  16 Min. / 4 Min.

700< =Ratingforskel <  800                  17 Min. / 3 Min.

Simultanspillere får tillagt 2 minutters ekstra mod hver spiller.

 

Faste åbninger:

Til hver runde er der fastlagt en åbning. Alle partier skal startes fra den angivne position.