Pokalturnering 2009

 

For 12. gang afholdes Silkeborg skakklubs Pokalturnering.

 

Turneringen strækker sig over 2 spilleaftener.

 

Første aften spilles indledende runde i grupper,

hvor de bedste går videre til de afsluttende runder (gruppestørrelsen

afhænger af deltagerantal). Ved ligestilling i grupperne går lavest ratede spiller videre.

 

Anden aften spilles efter knockout princippet:

Vinderen går videre til næste runde, ved remis

går den spiller med mindst rating videre (efter den sidste udsendte

dsu ratingliste). Også i finalen gælder der samme regel!

 

Betænkningstiden: Der spilles med handicaptid begge spilledage

 

Ratingdifference    Tid i minutter

0-99                                                                        20-20

100-199                                                            18-22

200-299                                                            16-24

300-399                                                            14-26

400-499                                                            12-28

500-599                                                            10-30

600-699                                                            08-32

700- ??                              06-34

 

Indledende runde 3.12.2009

start kl. 19.30

 

afsluttende runder 17.12.2008

start kl. 19.30

 

Partier kan ikke udsættes til efter runden. Hvis begge spillere ikke

kan møde til runden, samt ikke kan spille forud, får de begge et 0.

Derved bliver der plads fri, som vil blive besat ved at trække

lod mellem taberne fra den sidst spillede runde.

 

Tilmelding: Opslag i klubben eller mail til Johnny (formand@silkeborgskakklub.dk )

 

Præmie: En (stor!) vandrepokal. Efter at have haft pokalen i 1 år får man en

anden præmie til ejendom.