Nyheder

for Silkeborg Skakklub

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Generalforsamling

Email Udskriv PDF

Torsdag den 16. maj kl. 19:00 er der ordinær generalforsamling i Silkeborg Skakklub.

Af hensyn til bestilling af smørebrød bedes man tilmelde sig på opslaget i klubben eller ved at kontrakte formanden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning vedrørende juniorskak

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg til bestyrelsen: 1 medlem

8. Valg af bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt