Nyheder

for Silkeborg Skakklub

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Skanderborg 3 - Silkeborg 3

Email Udskriv PDF

Den 12. marts mødte Silkeborgs 3. hold op i Skanderborg til kamp mod deres 3. hold. Modstanderens gennemsnits rating var ca 10 mere end vores. Det skulle betyde en nogenlunde jævnbyrdig kamp. Sådan gik det ikke. Slet ikke!

Stig Holten fik en hård kamp, men langt hen en jævnbyrdig udvikling mod modparten. I slutspillet havde begge parter dronningen, tårnene og de fleste bønder. Begge var i fuld gang med at angribe hinandens kongestilling. Modpartens angreb var det bedste så Stig valgte at opgive efter 39 træk.

Stig Nørregaard havde også en jævnbyrdig udvikling mod modparten. Begge byttede løberne og en bonde af og da ingen af parterne kunne finde på noget afgørende at slå sig igennem med, tog de remis efter 22 træk. Stig blev 3. holdets topscorer med 5 point i 6 holdkampe og en rating- gevist på hele 115. Særdeles flot!

Peter Sehested kunne ikke få sit ellers gode spil i gang. Modparten fik for meget plads på midten af brættet, hvilket svækkede Peters manøvre muligheder. I slutspillet havde begge dronningen, tårnene, en løber, en springer og fem bønder. Angrebet på Peters kongestilling blev stadig mere alvorligt uden at Peter kunne gøre gengæld. Efter 37 træk valgte Peter så at opgive.

Søren Rud Ottesen kom heller ikke godt i gang med sit spil. Modparten fik ret hurtig overtaget med et hård angreb på Søren kongestilling, det kostede et tårn. I Slutspillet havde Søren dronningen, et tårn, en springer og tre bønder. Modparten havde et tårn og en bonde mere. I kampens hede lykkedes det modparten at skakke sig til Sørens sidste tårn. Efter 39 træk var det så slut.

Carsten Mogensen havde minsandten heller ikke nogen god dag i sit skakspil. En uheldig åbning kostede hurtigt et tårn for en løber og da han kort efter mistede en bonde valgte han at opgive efter 22 træk. Han blev dermed den første som blev færdig. Carsten fik 2½ point i 5 holdkampe med uændret rating.

Iver Liin fik en rimelig god udvikling. I lang tid stod begge lige, men så fik modparten en fribonde på b-linien. Begge havde en løber og et tårn i slutspillet. Dertil kom der bønder i kongestillingen. Modparten gik så i gang med at bytte bønderne af i kongestillingen, hermed opnåede modpartens konge en bedre position end Ivers konge. Iver opgav som sidste mand efter 37 træk. Det blev til 2½ point i 6 holdkampe med en rating-gevinst på 29. Trods alt en god sæson for Iver.

Undertegnede havde for en gangs skyld en god skakdag så jeg kunne afslå et remis tilbud. Det lykkedes mig at få en fribonde på e-linien. I slutspillet havde vi begge dronningen og fem bønder. Min fribonde nåede efterhånden 7. række og min dronning kom og truede modpartens dronning på 8. række. Min modpart valgte at lade dronningen undvige for at lave evig skak mod min konge. Det fik mine to dronninger hurtigt forpurret. Min modpart opgav så efter næsten 50 træk. Det blev til 3 point i 6 holdkampe med et rating-tab på 4.

Mogens Højgaard Jensen kom med som reserve på kort varsel. Tak for det! Det blev et ret langt parti selv om Mogens ikke fik sin ønskede åbning. Det lykkedes modparten at lukke et tårn, en springer og en løber inde med sine bønder. Mogens havde derfor for lidt materiale til sit forsvar og måtte opgive som næstsidste mand efter 37 træk.

Resultatet blev 6½ - 1½ til Skanderborg! Det må siges at være tæt på en nedsabling! Efter rating skulle det være 3,89 – 4,11 til Skanderborg. Nå vi beholdt 4. pladsen i A-rækken med 20 point. Efter rating skulle det være 21 point så vi er tæt på det forventede.

Jeg vil slutte med at takke alle mine kolleger på 3. holdet for deres indsats.

/Knud Mogens