Nyheder

for Silkeborg Skakklub

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Genåbning (igen!)

Email Udskriv PDF

I aften prøver vi igen - og forhåbentligt uden flere benspænd fra Corona og/eller myndighederne!

Dørene åbner kl. 19 og der vil være hyggeskak (sidst blev det til en lynturnering) og evt. kampe fra bymesterskabet.

Der er en mindre rokade af kalenderen (generalforsamlingen flyttes 1 uge frem):

27. maj: Hyggeskak og udsat / forudspillet kamp i bymesterskabet

3. juni: Sidste runde i bymesterskabet (basis 1 og 2)

10. juni: Klubmesterskab i Lyn

17. juni: Generalforsamling

24: juni: Hyggeskak


Generalforsamling 17. juni kl. 19:30

Der bestilles smørebrød til de medlemmer der tilmelder sig på forhånd. Enten på den liste der forefindes i klubben eller ved at kontakte formanden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Juniorleder beretning

4.  Fremlægning af revideret regnskab

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af Kasserer

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af Bestyrelsessuppleant/Revisor/Revisorsuppleant

9.  Evt.